fbpx

Black Belt in Lean Six Sigma

Leer meer over de rol en implementatie

Waar komt de term vandaan?

Zo’n 10 jaar geleden hadden nog weinig mensen gehoord van Lean Six Sigma’. De term ‘Green Belt’ en ‘Black Belt’ kende men vooral vanuit judo. De laatste tijd wordt de Lean Six Sigma methodiek steeds bekender en zijn meer en meer mensen ‘Green Belt’ en ‘Black Belt’. Lean Six Sigma is een methode om continu te verbeteren, die van oorsprong bestaat uit 2 methodes; Lean en Six Sigma. Binnen de Six Sigma methodiek werd het kennis- en toepassingsniveau van de methode aangeduid met ‘belts’, zoals ook binnen judo wordt gedaan. De niveau’s oplopend van Yellow Belt tot Master Black Belt geven aan hoeveel kennis en ervaring mensen hebben van Lean Six Sigma.

Wat is een Black Belt?

Een Black Belt is iemand die fulltime met Lean Six Sigma werkt en het Lean Six Sigma programma vorm geeft, Green Belts begeleid, verbeterprojecten uitvoert en het management begeleid bij de koppeling van visie met verbeterprojecten. Het is het vervolg op Green Belt, en wordt bij General Electric (het bedrijf waar Six Sigma bekend is geworden) neergezet als een carrière stap. Als onderdeel van het Management Development traject worden manager twee jaar full-time verbeteraar/Black Belt, waarna ze naar een volgende management positie gaan. Op deze manier kent het management de verbetermethodiek ook en wordt dit steeds meer onderdeel van het bedrijf.

Verschillende rollen

De laatste tijd zie je Black Belts verschillende rollen aannemen; van projectleider tot verbeterprogramma manager. Dit is afhankelijk van de fase van het bedrijf in de toepassing van Lean Six Sigma, van het bedrijf zelf en van de persoon. Een bedrijf dat wat verder is met Lean Six Sigma heeft vaak een aantal interne Black Belts die als interne adviseurs werken aan het verbeteren van processen. Zij bewaken de koppeling met de KPI’s en vaak wordt een vorm van Operationeel Management gehanteerd. Het is vaak de sparring partner voor het management om procesverbetering vorm te geven en de koppeling met de strategie te bewaken.

Black Belt methodes

In het leiden van projecten gebruikt een Black Belt dezelfde methode als de Green Belt en worden meestal de 5 fases doorlopen; Define, Measure, Analyse, Improve en Control ofwel DMAIC. Ook wordt er soms gewerkt met een zogenaamde A3 waarbij van een probleem via grondoorzaak naar een oplossing wordt gewerkt. Bij een Black Belt project wordt meestal een wat diepere data-analyse gedaan en wordt er met statische analyse gewerkt.

Samenwerken

Voor een Black Belt is het ook van belang dat hij samen met de medewerkers processen verbeterd; bij hen zit de sleutel tot goede oplossingen. Samen met een team vanuit de werkvloer wordt het probleem uitgediept en worden oplossingen bedacht. Deze worden gezamenlijk doorgevoerd met als resultaat een tevredener klant. De Black Belt faciliteert, vaak samen met een of meer Green Belts, dit proces.

Welke kennis heeft een Black Belt?

Een gecertificeerd Black Belt heeft 3 drie tot 4 vier verbeterprojecten zelfstandig opgepakt, heeft de Black Belt training doorlopen en heeft het theorie-examen succesvol afgelegd.

Hoe word je Black Belt?

Wil je Black Belt worden? Dit kan door het volgen van een training, in combinatie met opdoen van praktijk kennis. Na de Green Belt training kan de Green Belt to Black Belt training worden doorlopen. Ook kan gelijk de Black Belt opleiding worden gevolgd. Dit kan bij Lean Six Sigma Groep op verschillende locaties en manieren.

Om gecertificeerd te worden is het vervolgens zaak de theorie ook toe te passen in projecten. We kunnen je hierbij begeleiden in de praktijk via onze bij de training inbegrepen coachingsmomenten. Sparren helpt vaak dit proces sneller te doorlopen, we doen dit graag.

Voor een vrijblijvend gesprek kun je natuurlijk ook even contact met ons opnemen via het formulier of info@leansixsigmagroep.nl

► Bekijk hier ons aanbod voor de Black Belt trainingen