fbpx

Agile Coach of Scrum Master?

16-07-2024 Geplaatst door Redactie

Er is momenteel een grote vraag naar Agile Coaches. Maar wat is het verschil tussen een Agile Coach of Scrum Master? Mensen vragen ons vaak wat zo’n coach kan toevoegen aan een moderne, zelfsturende organisatie. Worden de teams niet al gecoacht door de Scrum Master? Ja, dat worden ze! Er zijn veel overeenkomsten tussen de twee rollen. Zowel de Scrum Master als Agile Coach helpen organisaties om een Agile mindset te ontwikkelen. Ze gebruiken beide vergelijkbare technieken om teams in dit opzicht te ondersteunen en te faciliteren. Het verschil tussen hen ligt in hun scope en aandachtsgebied.

De Scrum Master

De Scrum Master maakt deel uit van een specifiek  scrumteam  en speelt een leidende rol in dit team. Hij of zij is elke dag op de (digitale)werkplek, kent het team door en door en weet precies wat er aan de hand is.

De concrete taken van de Scrum Master:

  • Zorg ervoor dat het team werkt volgens de Scrum regels.
  • Organiseer praktische aspecten: plant vergaderingen, zoek naar procesverbeteringen en zorg ervoor dat de het team over de juiste tools beschikken, enz.
  • Lost problemen (impediments) op die het team niet zelf kan oplossen.

Daarnaast ondersteunt hij of zij het team in de breedste zin van het woord, bijvoorbeeld door de Product Owner te helpen met de User Stories of door in te grijpen tijdens het testen.

Een van de belangrijkste kenmerken van een Scrum Master is dat hij dienend leiderschap toepast in zijn of haar rol als Scrum Master.

De Agile Coach

In tegenstelling tot de Scrum Master maakt de Agile Coach geen deel uit van een specifiek Scrum Team. Hij of zij heeft een zelfstandige rol en zal verschillende teams en/of het management coachen. De focus van de Agile Coach ligt niet op het ondersteunen van individuele teamleden of teams, maar op het implementeren van een Agile werkwijze in de organisatie als geheel.

De concrete taken van de Agile coach:

  • Maakt de verschillende teams en individuele medewerkers bewust van hun sterke en zwakke punten, zodat ze zich kunnen ontwikkelen naar een Agile mindset.
  • Bevordert een gezonde groepsdynamiek door de teams nieuwe tools en technieken aan te bieden (bijvoorbeeld voor de retrospectieve).
  • Laat teams en activiteiten effectief samenwerken, bijvoorbeeld door het Scaled Agile Framework (SAFe) te implementeren.

Agile Coach of Scrum Master?

Dus hoewel er veel overlap is tussen de rollen van Scrum Master en Agile Coach, zijn er ook grote verschillen. Agile Coaches gaan niet om met de inhoud, maar vooral met het proces en de interactie, zowel binnen het Scrum team als daarbuiten. Ze zijn voornamelijk actief tijdens de transitie van een bedrijf naar een Agile  organisatie.

Naarmate een Scrum Team steeds volwassener wordt onder de leiding van de Scrum Master, kan hij of zij klaar zijn om meer een leidende rol voor de organisatie op zich te nemen. Dit kan de groei van een Scrum Master tot een Agile coach bevorderen. De dienend leiderschap wordt op deze manier aangevuld met mentoring en coaching.

Samengevat

Velen hebben de neiging om de rollen van een Agile Coach en Scrum Master uit te wisselen, wat contraproductief kan zijn. Hoewel de rollen van een Agile Coach en Scrum Master veel gemeen hebben, is er een verschil in de scope zoals hierboven besproken. De ervaring leert ons dat deze overgang een zeer radicale en tijdrovende operatie is die nooit 100% is voltooid. De Agile Coach heeft dus een mooie toekomst.