fbpx

De praktijkopdracht Lean Six Sigma Green Belt

16-07-2024 Geplaatst door Redactie

Bij Lean Six Sigma Groep leggen we de focus van onze trainingen op het in praktijk brengen van de theorie. Uiteindelijk gaat het er daarbij om dat je een verbeterproject daadwerkelijk uitvoert. 

Dat je ervaart hoe het is om echt met je “poten” in de klei te staan, weerstand te ontdekken van collega’s of managers, je deadlines en doelstellingen te halen en ten langen leste het resultaat te boeken dat je voor ogen hebt. Zonder deze ervaring ben je net als een automobilist die het autorijden heeft geleerd uit een boekje, of zoals tegenwoordig de jeugd pleegt te doen “via een Youtube filmpje”. Google op “how to ….”en voordat je weet ben je zogenaamd expert!

Meer dan theorie

In de werkelijkheid leer je het uitvoeren van verbeterprojecten door vooral te beginnen en het project te doorleven. Samen met je opdrachtgever eerst het globale probleem helder krijgen naar een gedragen en meetbaar probleem omvormen. Bepalen welk gedeelte van het proces nu niet aansluit op die o zo bekende klantwens. O ja, erachter komen dat je die stap misschien bent vergeten en alsnog terug keren naar de basis, wat wil de klant ook alweer van ons..?

Hoe voer je een goede praktijkopdracht uit?

Veel deelnemers aan onze Green Belt trainingen vragen me “wat moet ik doen om een goede praktijkopdracht uit te voeren, zodat ik de volledige certificering kan afronden?”

Het antwoord is dan kort en bondig; “begin vooral met een klein, maar vervelend probleem voor je klant”. De gedachte achter dit antwoord is tweeledig. Ten eerste daag ik de deelnemers uit na te denken over problemen van een beperkte omvang, wetende dat kleine problemen al snel uitgroeien tot grote problemen als je de scope niet in hand houdt. Ten tweede start je dan met een probleem dat voor de klant vervelend is. Als je die weet op te lossen of uit te bannen, bereik je in elk geval dat klanten beter worden bediend, het centrale uitgangspunt van alle verbeterprojecten. Het leert je daarnaast dus ook om je scope in de gaten te houden.

Wat wordt verwacht van de Green Belt cursist?

Waar we vooral op letten is dat cursisten de praktijk ervaren en de voortgang vastleggen wat er in het project gebeurt. Je faciliteert bijeenkomsten, maakt verslagen, daagt je teamleden uit om nog meer te halen uit de data-analyse (op zoek naar de oorzaken) en in brainstormsessies help je de groep op stimulerende en enthousiasmerende wijze.

De manier waarop je een goede praktijkopdracht vervolgens kunt vastleggen is via ons elektronische werkboek dat je als vanzelf meeneemt op reis door het project. Het werkboek staat al in de juiste, aan te houden volgorde. Het is geen invuloefening, maar staat wel boordevol tools die je helpen je project uit te voeren.

Hoe wordt de Green Belt opdracht beoordeeld?

Waar we vooral op letten is of alle stappen zijn uitgevoerd in de “juiste” volgorde. Ben je van probleem via oorzaak naar oplossingen gegaan? Zien we terug in het werkboek dat je hebt samengewerkt met andere teamleden? Welke methode heb je gebruikt om de klantwens in beeld te brengen? Hoe heb je de besluitvorming aangepakt om door te kunnen/mogen gaan? Deze aspecten zien we graag helder en logisch opgebouwd terug in je werkboek.

Afstemmen met de coach

Veelal leveren deelnemers dan hun werkboek via e-mail in bij hun coach aan het einde van de Define fase en op het einde van de Analyse fase. Dat zijn de 2 meest voorkomende momenten om af te stemmen met de coach, naast de contacten met je opdrachtgever. Meestal is een klein zetje of een paar vragen voldoende om je op het juiste spoor te zetten (of houden). Na afronding van het project stuur je het werkboek nogmaals op ter beoordeling en ontvang je, na goedkeuring, een prachtig ingelijst Lean Six Sigma Praktijkcertificaat. Hiermee kun je bewijzen dat je in de praktijk een volledig project succesvol hebt afgerond en dat is heel veel waard! Wil jij weten of jouw voorgenomen project voldoet, neem dan gerust contact op!

Remco Massaar
Black Belt Lean Six Sigma Groep