Communicatie als katalysator voor je verbetercultuur

20-06-2024 Geplaatst door Redactie

“Het ligt aan de communicatie!”

Communicatie als katalysator voor je verbetercultuur

Er kan van alles in de weg staan om je organisatiecultuur succesvol te transformeren tot een cultuur waarin Lean centraal staat. Neem nou de communicatie als katalysator. Je zou kunnen zeggen dat een organisatie zo goed is als de kwaliteit van de onderlinge communicatie.

Onderling gedoe binnen teams, fricties tussen teams, te veel top-down berichtgeving in plaats van interactie en dialoog hebben vaak meer invloed dan we zouden willen. Je kunt wel beter willen werken – sneller, effectiever, minder fouten, minder overbodige handelingen en herstelwerkzaamheden – maar de kwaliteit van de relaties horizontaal en verticaal zijn daarbij doorslaggevend. Dat zorgt voor beter en prettiger werken. En voor meer klanttevredenheid. Degene die we binnen Lean centraal plaatsen.

In verandertrajecten wordt dan ook vaak iets over de communicatie geroepen. “Het ligt aan de communicatie!” “De communicatie moet beter!” “Als ze nou eens zouden communiceren …” Daar valt dus veel te halen. Maar hoe doe je dat in de dagelijkse praktijk? En met name bij Lean waarbij een beeld heerst dat juist iedere medewerker er maximaal toe doet?

De onderlinge communicatie kan verbeterd worden

Verbetering van de onderlinge communicatie begint met aandacht voor de effecten van je eigen communicatie. Vaak zijn managers ervan overtuigd dat ze al veel doen aan de interactie en de dialoog met hun medewerkers. Medewerkers kunnen echter tegelijkertijd ervaren dat ze onvoldoende betrokken worden en dat er niet zo veel interactie is.

In hoeverre geef je werkelijk ruimte voor de mening, visie of het gezichtspunt van de ander? Ben je in staat een goede dialoog aan te gaan en door te vragen zonder oordeel? Ook als je weerstand tegen komt?

Hoe meer je in staat bent elkaar in het verbeterproces te betrekken en hoe meer je leert elkaar op een respectvolle en constructieve manier aan te spreken, hoe groter de kans van slagen. Of je nu leidinggevende bent of medewerker, het gaat erom dat je op deze manier je vragen op tafel kunt leggen, je zorgen inbrengen, informatie uitwisselen, je ideeën delen of problemen en conflicten met elkaar bespreken en oplossen. En wat dacht je van een welgemeend compliment omdat je niet alleen kijkt naar wat er niet is, maar vooral ook naar wat er wel is.

Onze training Lean Communicatie Kata

In de training Lean Communicatie Kata krijg je een Kata/routine aangereikt om communicatie als proces in de bedrijfsvoering en in je dagelijkse doen en laten te verankeren: effectief uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken is de kern. Effectief betekent hier dat jij en je teamleden bereiken wat jullie willen bereiken zonder ongewenste bijeffecten te veroorzaken.