fbpx

Carrière kansen voor Lean Six Sigma Black Belts

16-07-2024 Geplaatst door Redactie

De afgelopen jaren zien wij regelmatig cursisten aan onze training deelnemen die werkzoekend zijn of in een outplacement-traject zitten. Zij constateren vaak terecht dat Lean Six Sigma-kennis een basisvereiste aan het worden is in veel vacatureteksten. Maar wat kan een Lean Six Sigma Black Belt betekenen voor organisaties na afronding van de opleiding en welke carrièrekansen zien wij? In deze blog leggen we de focus op de carrièremogelijkheden voor cursisten die de Lean Six Sigma Black Belt-opleiding hebben afgerond. 

Wat leert een Lean Six Sigma Black Belt?

Een Lean Six Sigma Black Belt kan op effectieve wijze bedrijfsprocessen analyseren en verbeteren en houdt het overzicht bij verandertrajecten. Hij of zij weet hoe een organisatie het overzicht bewaart en bewaakt, welke verbeteringen er nodig zijn en op welke manier de organisatie zo efficiënt mogelijk te werk kan gaan. Daarbij kan hij / zij de rol van de coach, projectleider of programmamanager aannemen. Dit heeft een positief effect op bedrijfsresultaten en leidt tot meetbare verbeteringen in de operatie. Een Lean Six Sigma Black Belt legt de focus op de klant en hoe deze tevreden te krijgen en blijvend te houden. Hoewel titels en functieomschrijvingen soms inhoudelijk wat verschillen, merken we dat de werkzaamheden die horen bij de rol van de Black Belt in organisaties steeds belangrijker worden.

Lean Six Sigma Black Belt-banen

Hoe vertaalt dit zich in concrete carrièrekansen? Waar liggen kansen en hoe kun je deze vertalen naar banen? Hierbij is het wel belangrijk om het verschil te begrijpen tussen getrainde Black Belts en gecertificeerde Black Belts. De gecertificeerde Black Belt heeft beduidend betere kansen: hij / zij kan immers aantonen dat hij / zij de stof niet alleen heeft geleerd, maar deze ook kan toepassen. Daarnaast helpen relevante ervaringen, en daar mag je best creatief in zijn.
Relevantie komt niet alleen vanuit de sector waar je vandaan komt, maar ook doordat je je werkzaamheden uit het verleden interessant kan maken voor een andere organisatie. Zo sprak ik onlangs een cursist die vele jaren gewerkt had bij een grootbank en waarvan zijn baan kwam te vervallen. Bij zijn afscheid bij de bank kreeg hij een zakje geld mee om een Lean Six Sigma-opleiding te volgen, maar in zijn oude werk kon hij dit niet meer toepassen. Om toch vooral snel aan de slag te gaan met deze materie heeft hij vervolgens allerlei lokale organisaties gebeld met de vraag of hij daar stage mocht lopen om zo ervaring op te doen in het verbeteren van processen. Dit lukte hem bij een bloemenveiling. Op basis van deze stage hebben wij hem gecertificeerd als Lean Six Sigma Professional. De cursist bleef ondertussen doorkijken en vond vervolgens vrij snel een baan in een machinefabriek. Hierbij maakte hij gebruik van de kennis uit zijn vorige carrière en de opgedane kennis uit de Lean Six Sigma-opleiding.
Waar zien wij verder specifieke kansen?

Industrie

Binnen de industrie blijft er vraag naar inhoudelijk sterke Lean Six Sigma Black Belts die in staat zijn om succesvol veranderingen door te voeren. Hierbij ligt de nadruk vaak wat meer op technische en analytische vaardigheden van de Black Belt. Een gedegen technische achtergrond is daarbij vaak erg belangrijk.

Financiën

De financiële sector is volop in beweging. Door de crisis van de afgelopen jaren is het vertrouwen in de sector aangetast en daarnaast zien we de werkgelegenheid sterk en structureel teruglopen. Op het Lean Six Sigma / Continu Verbeteren-vakgebied liggen nog steeds kansen. Vooral voor ZZP’ers en Black Belts met een sterk veranderkundig profiel.

Onderwijs

Het onderwijs is nog steeds een groeigebied als het gaat om de toepassing van Lean Six Sigma. Waar de nadruk in het verleden lag op grote onderwijsinstellingen, zien we dat steeds meer middelgrote en kleinere onderwijsinstellingen hier mee aan de slag gaan. Vroeger lag de focus vooral op de administratieve processen, maar tegenwoordig ook meer op het primaire proces. De nadruk ligt er daarbij vooral op om Lean Six Sigma passend te krijgen en specifiek te maken voor het onderwijs.

Zorg

Lean Six Sigma is al jaren bezig met een opmars in de zorgsector. Dit is inherent aan de ontwikkelingen binnen deze sector: de samenleving vergrijst, de zorgkosten lopen op en zorgorganisaties staan onder grote druk om de kosten onder controle te houden zonder dat dit ten koste mag gaan van de kwaliteit of doorlooptijd. Hierbij kunnen Black Belts een grote rol spelen. De uitdaging is vooral om connectie te maken met de zorgprofessional en Lean Six Sigma te vertalen naar hun wereld.

De carrière kansen samengevat

Er liggen vele kansen voor banen, maar er zijn ook veel werkzoekenden. Het is daarom uitdagend om aan de slag te gaan, maar zeker niet onmogelijk. Begrijp vooral de markt waarin je aan de slag wilt gaan, blijf netwerken en zorg voor relevante werkervaring.
Heb je vragen over Lean Six Sigma Black Belt-banen? Of over de rol van de Lean Six Sigma Black Belt? Neem gerust contact met ons op.