STAP-Budget: Vergoeding voor ontwikkeling en scholing

Let op!:

Vanaf september 2023 is het enkel mogelijk om het STAP-budget aan te vragen voor OCW-erkende opleidingen. Hier valt Lean Six Sigma Groep helaas niet onder. Per 1 januari 2024 komt het STAP-budget te vervallen. Voor meer informatie ga naar https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/06/13/stap-budget-in-aangepaste-vorm-verder

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Werkenden en werkzoekenden kunnen met deze regeling het STAP-budget van maximaal €1000,- inclusief BTW aanvragen voor scholing en ontwikkeling om de arbeidspositie in de markt te versterken. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Op deze pagina zetten we alle informatie voor je onder elkaar hoe je je kan aanmelden voor een Lean of Agile training met het STAP-budget bij Lean Six Sigma Groep.

Inhoudsopgave
 1. Een aantal punten voordat je STAP aanvraagt
 2. Aanvraagperiode
 3. BTW
 4. Omzetten
 5. Hoe kan je het STAP-budget aanvragen?

Een aantal punten voordat je STAP aanvraagt

Er gelden een aantal voorwaarden als je het STAP-budget wilt aanvragen:

 • Je bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk;
 • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen. Je kunt STAP wel combineren met LLLK;
 • Je scholing start minstens 4 weken na de aanvraag en uiterlijk binnen 3 maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak;
 • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen.

Aanvraagperiode

De overheid stelt verschillende aanvraag periodes beschikbaar waarin je je kan aanmelden voor een opleiding, training of cursus. De eerstvolgende mogelijkheid om een STAP-budget aan te vragen is op  maandag 3 juli 2023 om 10.00 uur.
Tip!: Zit op tijd klaar. In voorgaande aanvraagperioden is het STAP-budget binnen enkele uren op gegaan. Schrijf je ruim van tevoren in, zodat je op tijd het STAP aanmeldbewijs ontvangt.

Let op!: Je dient een aanvraag te doen voor een training of opleiding die niet eerder dan 4 weken ná de aanvraagdatum begint. Ook dient de opleiding niet later te starten dan 3 maanden na de aanvraag.
Voorbeeld: Als de datum van aanvragen op 3 juni valt, dient de training niet eerder te starten dan 31 juli en niet later dan 31 augustus.


BTW

Het STAP-budget van €1.000,- is inclusief BTW. Dit betekent dat er €826,45 exclusief BTW wordt vergoed van de training of opleiding als je een BTW factuur voor de opleiding ontvangt.

Lean Six Sigma Groep kan voor de beroepsopleidingen die wij aanbieden een BTW-vrijgestelde factuur sturen. Op die manier krijg je €1.000,- netto toegekend voor jouw opleiding. Heb je hier vragen over? Neem gerust contact met ons op.

Voorbeeld: Je wilt bij ons de Green Belt volgen van €2.895,- exclusief BTW.
à BTW Factuur wordt €2.895,- minus € 1000 = €1.895,- + 21% btw = totaal € 2.292,95
à Factuur vrijgesteld van BTW wordt €2.895,- – €1.000,- = €1.895,- netto

Heel belangrijk: Als je een BTW-vrijgestelde factuur aanvraagt, dien je bij het UWV jouw STAP-budget van de desbetreffende training bij LSSG  BV aan te vragen. Dit is onze BTW vrijgestelde BV.
Zodra je een BTW factuur aanvraagt, dien je bij het UWV jouw STAP-budget van de desbetreffende training bij Lean Six Sigma Groep BV aan te vragen.

Let op: De volgende trainingen worden met het aanvragen van STAP standaard vanuit onze BTW-vrijgestelde BV aangeboden:

 • Orange Belt
 • Certified Orange Belt
 • Green Belt Thuisstudie
 • Agile Foundation
 • Scrum Master
 • Product Owner

Omzetten

Let er op dat je zelf verantwoordelijk bent voor het aanvragen van het STAP-budget. Is het STAP-budget niet meer beschikbaar voor het huidige tijdvak of is je aanvraag afgekeurd? Dan kan je tot 4 weken voor de startdatum van de training, je aanmelding kosteloos omzetten naar een training die minimaal 4 weken na de volgende aanvraagperiode start.


Hoe kan je het STAP-budget aanvragen?

 1. Meld je aan voor één van onze trainingen en vink aan het eind van het inschrijfformulier aan dat je gebruik wilt maken van het STAP-budget, voeg je geboortedatum toe, en geef aan of je een BTW-vrijgestelde factuur wilt of niet;
  Let op!: Een optie voor een training is NIET genoeg om het STAP-budget mee aan te vragen. Je dient je écht aan te melden bij de training en STAP onderaan het inschrijfformulier aangevinkt te hebben.
 2. Wij zorgen dat je na je aanmelding, zodra alle gegevens compleet zijn, het STAP-aanmeldbewijs ontvangt. Deze heb je nodig bij het aanvragen van het STAP-budget;
 3. Vraag het STAP-budget aan via het UWV met je DigiD en aanmeldbewijs tijdens het beschikbare tijdvak. Je dient het STAP-aanmeldbewijs te uploaden, je deelnamenummer in te voeren en de juiste scholing te kiezen. Let goed op bij het aanmelden dat je kiest voor de juiste opleiding, met de juiste startdatum.
  Let op!: Het kan zijn dat de site van het UWV tijdens het inschrijven vastloopt, of dat de training niet zichtbaar is. Blijf rustig en refresh de pagina. Schrijf je NIET zomaar in voor een andere training.
 4. Het UWV neemt je aanvraag in behandeling en je krijgt binnen 4 weken bericht vanuit het UWV;
 5. Is de aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangen wij bericht vanuit het UWV. Na ontvangst van dit bericht, zullen wij bovengenoemd voorschot in rekening brengen bij het UWV. Indien de kosten niet volledig vergoed worden, zullen wij, uiterlijk 6 weken voor de start van de training, een aanvullende factuur sturen;
 6. Is je aanvraag afgekeurd of is het budget op? Tot 4 weken vóór de start van je opleiding kan je hem kosteloos verplaatsen naar een later moment. Dit kan door te mailen naar info@leansixsigmagroep.nlWij krijgen geen bericht van de afwijzing van uw STAP-budget, hierdoor dien je dit zelf aan ons door te geven.
 7. Wil je je aanvraag annuleren? Tot 4 weken voor de start kan je de training of opleiding kosteloos bij ons annuleren. Het annuleren van het STAP-budget dien je zelf te doen en kan enkel via het  UWV.
 8. Tussentijds stoppen met de opleiding of training? Meldt dit bij het UWV via het portaal. Het STAP-budget komt, in overleg met het UWV, te vervallen. Dit betekent dat de kosten van de opleiding voor eigen rekening van de deelnemer komen. Je ontvangt hiervoor een factuur.
 9. Na het afronden van de opleiding ontvang je van ons een bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname overhandigen wij, binnen 3 maanden na het afronden van de opleiding, aan het UWV. Het UWV controleert of de scholing is afgerond en of aan alle verplichtingen is voldaan. Indien dit het geval is wordt de subsidie definitief aan je toegekend en is de scholing afgerond.

Onderstaande trainingen worden volledig gesubsidieerd:


Lean Six Sigma trainingen

Wat is Lean Six Sigma?
Lean Six Sigma is een wereldwijd bewezen methodiek voor het duurzaam en aantoonbaar verbeteren van processen en organisaties. Het biedt een aanpak waarmee organisaties op een gestructureerde wijze (Define, Measure, Analyse, Improve en Control of DMAIC) concrete resultaten kunnen boeken met continu verbeteren. De trainingen worden gegeven door onze energieke (Master) Black Belts met jarenlange praktijkervaring.


 • Yellow Belt
  Duur: ½ dag
  Prijs: € 475,- (exclusief BTW)

Je weet na deze training inhoudelijk wat Lean Six Sigma is en je kan deelnemen aan een Lean Six Sigma project binnen jouw organisatie.

► MEER INFORMATIE


 • Orange Belt
  Duur: 2 dagen
  Prijs: € 850,- (exclusief BTW)

Je kunt na de training kleine verbeterprojecten leiden en bijdragen aan grotere verbeterprojecten.

► MEER INFORMATIE


Je kunt na de training kleine verbeterprojecten leiden en bijdragen aan grotere verbeterprojecten.

► MEER INFORMATIE

 


Na afloop van de training ben je in staat om als projectleider verbeterprojecten binnen je organisatie uit te voeren.

► MEER INFORMATIE

 


Agile trainingen

Wat is Agile?
Agile geeft prioriteit aan het incrementeel en iteratief opleveren van producten en samenwerking (ook met leveranciers en klanten). Agile is een manier van denken, waaronder verschillende methodologieën vallen, waarbij Scrum een van de meer populaire opties is. Onze ervaren Agile specialisten zullen deze opleidingen geven.


Na afloop van de training ben je in staat om als Product Owner de organisatie om je heen (team, stakeholders en klanten) mee te nemen om maximale waarde te leveren aan de klant.

► MEER INFORMATIE


 • Scrum Master
  Duur: 2 dagen
  Prijs: € 995,- (exclusief BTW)

Na afloop van de training ben je in staat om als Scrum Master het Scrum team optimaal te laten presteren. Je kan knelpunten oplossen in het team en je kan snel inspelen op verandering.

► MEER INFORMATIE


Na afloop van de training ben je in staat om de eerste stappen te zetten naar een wendbare organisatie waarbij de verschillende Agile rollen bij elkaar komen. Ontdek welke rol het beste bij jou past!

► MEER INFORMATIE