fbpx

SIPOC

Een krachtige en handige tool om een proces in kaart te brengen.

SIPOC is een krachtige en handige tool om een proces in kaart te brengen. 

De letters van SIPOC staan voor:

S – Supplier:       leverancier, iedereen die input voor het proces levert

I – Input:             invoer voor het proces, zoals materialen, service en informatie

P – Process:        proces, activiteiten beschreven in 5-7 hoofdstappen

O – Output:        uitvoer, eindproduct voor de klant

C – Customer:    klant, eindgebruiker, ontvanger van de output

Tijdens de processtappen wordt waarde toegevoegd aan de input wat uiteindelijk de output aan de klant oplevert.

De SIPOC wordt vaak gepresenteerd aan het begin van procesverbeteringsproject zoals Kaizen– evenementen of tijdens de “definieer”-fase van het DMAIC-proces.

Het heeft voor verschillende medewerkers verschillende toepassingen:

  • Voor medewerkers die niet bekend zijn met een proces, geeft het een overzicht op hoofdniveau
  • Voor medewerkers voor wie het proces vervaagd of verouderd is, geeft het een goed naslagwerk
  • Voor medewerkers helpt het om een nieuw proces te definiëren

Hoe wordt SIPOC gemaakt?

De informatie wordt in het schema gezet, beginnend bij de klant en stroomopwaarts naar de leverancier. Dus de SIPOC wordt van achter naar voren opgesteld.

Het is belangrijk om een SIPOC met medewerkers, die in het proces werkzaam zijn, op te stellen. Zo kan iedereen zijn/haar bijdrage aan het proces leveren. Een SIPOC geeft iedereen een duidelijk beeld van de aanleiding die tot het proces in gang heeft gezet. Daardoor wordt voorkomen dat er in later fase van het proces onduidelijkheid ontstaat. Ook wordt het voor iedereen duidelijk wie bij het proces betrokken zijn en wat zijn/haar rol hierin is.

Voordelen van SIPOC

  • Het creëert wederzijds begrip en ontstaat er een gezamenlijk beeld van het proces, wat tot grote mate van betrokkenheid leidt.
  • Het maakt het proces visueel. En dat geeft een toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Het geeft je handvatten voor het gesprek over het proces.
  • Het geeft een duidelijk beeld van de aanleiding of de opdracht waar aan gewerkt wordt. Het voorkomt onduidelijkheid in een latere fases van het project.

Voorbeeld SIPOC