fbpx

Change Management

Change management start met een goede Obeya ruimte 

Strategie werkend krijgen, dat is wat je met een Obeya ruimte eigenlijk doet. En als je een goede Obeya hebt dan begint de verandering pas echt. Daarom gaan Change Management en Obeya hand in hand. In dit artikel leggen we uit wat een Obeya is en hoe dit kan helpen binnen Change Management om een verandering goed doorgevoerd te krijgen binnen een organisatie.

Wat is een Obeya en hoe werkt het? 

Obeya betekent grote kamer in het Japans. Een ruimte waar teams samenkomen om informatie te delen en gezamenlijke beslissingen te nemen en acties uit te zetten. In de Obeya wordt allereerst de strategie helder gemaakt door een strategie wand te maken. Hierop staat wat er de komende tijd bereikt moet worden binnen de organisatie en vooral ook hoe dit te doen. Dit linkt aan veranderingen die in gang gezet moeten worden en ook aan procesdoelen die gehaald moeten worden. Et voila: hier is de koppeling aan de veranderwand en de proceswand binnen de Obeya ruimte. Op de veranderwand wordt weergegeven welke verandertrajecten er het komende jaar binnen de organisatie gaan spelen, en vooral ook wat hier de volgende stappen zijn om hier voortgang in te bereiken. Doordat dit zichtbaar is, en er ook de link gemaakt wordt met de strategie zie je al dat helderheid ontstaat over de zaken die binnen de organisatie gaan veranderen. Op de proceswand worden procesdoelen weergegeven. Allemaal heel helder, overzichtelijk en een startpunt om met elkaar te praten over hoe dit te realiseren. Dat is wat je in de Obeya doet. Een performance dialoog die regelmatig plaatsvindt (wekelijks, 2-wekelijks) met een team zodat samen gewerkt kan worden aan het zetten van stappen. Acties kunnen snel worden genomen en zo zie je dat je echt (echt!) stappen zet met elkaar. Dit werk echt zo veel fijner dan een jaarplan maken dat je vervolgens in een la stopt om hem er een jaar later weer uit te halen.  

Het gebruik van Obeya bij Change Management

 

De koppeling van Obeya aan Change Management 

In de context van Change Management heeft Obeya de aandacht getrokken als krachtig instrument om een verandering in gang te zetten en om transparantie vanaf de top van een organisatie te laten zien. Ook zie je samenwerking tussen teams verbeteren. Wanneer je een goede Obeya hebt staan met een performance dialoog hierbij dan zie je eigenlijk al na een paar weken dat er binnen de organisatie dingen gaan veranderen. Om dingen voor elkaar te krijgen op de verandertrajecten gaan managers vragen stellen aan hun team en gaan mensen aan de juiste dingen werken. Ook zie je dat medewerkers naar de Obeya ruimte gaan kijken en vragen gaan stellen over de strategie en wat is bedacht om dit te realiseren. Wanneer je dit als organisatie aanmoedigt ontstaan mooie gesprekken. Eigenlijk wordt verandermanagement zo via de inhoud op de goede manier getriggerd. En dan komen soms de spannende gesprekken. Mensen zijn het niet eens met de keuzes bijvoorbeeld. Dit is helemaal niet erg, maar juist de start van een dialoog samen om stappen te zetten. Als dit goed begeleid wordt dan komt er beweging. En als de juiste richting in de gaten wordt gehouden wordt er de goede kant op bewogen.  

 

Lean en Agile als toolbox voor Change Management 

Lean biedt een enorme toolkit om met procesverbetering aan de gang te gaan, verbetertrajecten te faciliteren en verspillingen uit processen te halen. Agile biedt flexibiliteit en maakt snelle aanpassingen mogelijk. In de uitleg van ons Lean Agile model staat beschreven hoe de combinatie van strategie, Lean en Agile technieken samen tot een mooie verandering kan leiden. Change Management wordt hierdoor via de inhoud getriggerd en als de onderstroom op de juiste manier wordt begeleid krijg je een succesvolle verandering.