Obeya Training

Strategie uitzetten voor de gehele organisatie
€ 995,- 2 dagen
Inclusief :
Catering en Trainingsmateriaal
Exclusief :
BTW (BTW vrij mogelijk indien van toepassing)

Klantwaardering

9,3

De Obeya methodiek kent ook zijn oorsprong bij Toyota, als onderdeel van Lean en wordt ook wel betiteld als: Visual Management Room (VMR). Obeya werd destijds toegepast bij een groot en cruciaal ontwikkelprogramma. Tegenwoordig wordt Obeya veel breder ingezet en de visie en ideeën vanuit het Lean Agile model kunnen er ook goed mee in praktijk worden gebracht.

De basis van de methodiek is – zoals zoveel technieken uit Lean en Agile – relatief eenvoudig en praktisch. De uitdaging zit in het daadwerkelijk effectief en resultaatgericht toepassen. Wil jouw organisatie met Obeya aan de slag, dan is een gestructureerde aanpak belangrijk. Onze Obeya training geeft jou de basis en handvatten om voor jouw organisatie Obeya’s te kunnen gaan opzetten, implementeren en faciliteren.

Doelgroep

De Obeya opleiding is bedoeld voor verbetermanagers die één of meerdere Obeya’s binnen hun organisatie willen gaan neerzetten. Ook is de training van meerwaarde voor management die de Obeya methode wil gaan gebruiken voor meer inzicht en grip op zowel operatie als verbeteringen. Na de afronding van de training heb je de aanpak onder knie om een Obeya te gaan implementeren en beschik je over concrete handvatten die je daarbij helpen. Basiskennis over Lean, Agile en Six Sigma is wenselijk, evenals basis kennis en vaardigheden in het coachen van teams. Het niveau van de training is HBO niveau.

Duur van de training

De training op locatie duurt 2 dagen van 9:00 uur tot 17:00 uur.

Inhoud training

In de training zullen we de eerste dag starten met de theoretische basis: de achtergronden van Obeya en de werking ervan. Daarna gaan we je ‘wand voor wand’ leren hoe je de Obeya opbouwt. Verder bespreken we de rollen die er in een Obeya een plek hebben en wat hun taken zijn. Ook besteden we aandacht aan de impact die de implementatie van een Obeya heeft en welke coachende rol er van je wordt verwacht in deze verandering. Daarbij behandelen we een aantal coachingstechnieken voor de Obeya meetings. Natuurlijk leer je hoe je een implementatie kan realiseren en continuïteit ervan borgt. In de huidige tijd is uiteraard ook aandacht voor de hybride Obeya (fysiek en digitaal). Afsluitend komen de noodzakelijke ‘voeding’ en ondersteuning van de Obeya aan de orde. Daarmee krijg je een totaalaanbod om jou in staat te stellen succesvolle Obeya’s te gaan realiseren.

Obeya training ruimte VMR

Blok 1:

 • Introductie & Leerdoelen
 • Achtergrond Lean en Agile
 • Uitleg Obeya met de drie wanden
 • Wat willen we bereiken met Obeya als team?
 • Ruimte, werking en wand 1: visie en strategie
 • Rollen binnen de Obeya
 • Wand 2 Obeya ruimte, manieren om van strategie naar procesdoelen te komen en oefenen hiermee

Blok 2:

 • Samenvatting blok 1 en vragen
 • Bewustwording van de veranderimpact
 • Coaching en feedback tijdens de standups
 • Fysiek en online inrichten van een Obeya
 • Wand 3 Obeya ruimte met actie/Kanban-wand deel
 • Implementatie aanpak met workshops
 • Het opzetten en begeleiden van een Obeya overleg en bijhouden van de ruimte
 • Mogelijke specifieke verdieping op een onderwerp en afronding

Certificaat Obeya Training

Lean Six Sigma Groep is door CEDEO geaccrediteerd. Hiermee voldoet Lean Six Sigma Groep aan de geldende eisen en normen en is de kwaliteit van onze trainingen geborgd. Al onze trainers zijn gecertificeerd op het gebied van Lean en Agile werken. Na afloop van deze training ontvang je een certificaat van deelname.

Lean Six Sigma Groep is door IASSC, ASQ, LCS en CEDEO geaccrediteerd.

Trainingsdata

31 maart 2023
2 dagen
Amsterdam
€ 995 excl btw
07 juni 2023
2 dagen
Den Haag
€ 995 excl btw
02 oktober 2023
2 dagen
Den Haag
€ 995 excl btw
13 december 2023
2 dagen
Amsterdam
€ 995 excl btw