Lean Six Sigma Certificering

Lean Six Sigma beheersen vergt een combinatie van het begrijpen van de theorie en de toepassing hiervan in de praktijk. Deze combinatie is terug te vinden in de Lean Six Sigma gradaties en in de bijbehorende certificering. 

Lean Six Sigma Certificering bestaat uit 3 stappen:

  1. het volgen van een training.
  2. het afleggen van een examen om theoretische kennis aan te tonen.
  3. het uitvoeren van verbeterprojecten om de praktijk aan te tonen.

Na afronding van een opleiding ontvang je een certificaat van deelname. Nadat de geleerde theorie in praktijk is gebracht, kan je als Belt opgaan voor praktijkcertificering.

Green Belt certificaat gehaald

Praktijkcertificering

Praktijkcertificering houdt in dat de Belt het examen met succes heeft afgerond en daarnaast een project van voldoende niveau heeft uitgevoerd. Dit project wordt ter beoordeling aangeboden aan een Master Black Belt van Lean Six Sigma Groep.
De Master Black Belt beoordeelt het project en stelt vast of er aan de vereisten van de certificering is voldaan. Bij een succesvolle afronding van het project wordt het praktijkcertificaat overhandigd.

Internationaal erkend

Lean Six Sigma Groep is door IASSC, ASQ, LCS en CEDEO geaccrediteerd.

Lean Six Sigma Groep is door  IASSC,  ASQ,  LCS  en  CEDEO  geaccrediteerd. Hiermee voldoet Lean Six Sigma Groep aan de internationaal geldende eisen en normen en is de kwaliteit van onze trainingen geborgd.

Onze trainingen en certificaten zijn  LCS  geaccrediteerd. Bij afronding van training, examen en projecten ontvang je internationaal erkend certificaat van LCS en Lean Six Sigma Groep. LCS staat voor Lean Competency System. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor trainingen op het gebied van continu verbeteren. LCS is verbonden aan de Universiteit van Cardiff. Het LCS certificaat is internationaal erkend. Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan  contact met ons op.​

Lean Six Sigma Groep biedt de volgende certificaten aan:

De eisen concreet

De eisen per certificaat kun je vinden bij de specifieke  Trainingen onder ‘certificaat’. Iets meer in detail uitgelegd dan hierboven, bestaat certificering dus concreet uit de volgende stappen:

  1. Met goed gevolgen afleggen van de training. Hierbij is het van belang dat voldoende trainingsdagen zijn gevolgd.
  2. Uitvoeren van een of meerdere projecten waarin de geleerde theorie in de praktijk wordt toegepast.
  3. Het afleggen van een examen waarin de theorie wordt getoetst.
  4. Inleveren van een gedocumenteerd projectverslag of werkboek aan Lean Six Sigma Groep en de resultaten van de projecten bespreken met een van onze Master Black Belts.
  5. Als de Master Black Belt heeft vastgesteld dat de projecten van voldoende kwaliteit en niveau zijn en dat er aan de andere inhoudelijke vereisten is voldaan, ontvang je je certificering.

Meer over de achtergronden van Lean Six Sigma certificering kun je lezen in dit artikel. Heb je meer vragen, kijk dan bij de veelgestelde vragen, of neem gerust contact met ons op via e-mail.