Casussen

Casus Gemeente Den Haag

Binnen de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) van gemeente Den Haag is de afgelopen jaren volop en breed ingezet op het verbeteren van processen vanuit het oogpunt van de klant. Deze beweging is twee jaar geleden gestart binnen de GGD Haaglanden (onderdeel van OCW) met een Lean traject.

Lees meer

Casus Lunet Zorg

In de afgelopen twee jaar zijn ongeveer 25 medewerkers van Lunet zorg door Lean Six Sigma Groep opgeleid in de Lean-methodiek. Als onderdeel van hun opleiding voerden ze meerdere succesvolle procesverbeteringen uit in de praktijk. Op basis hiervan is eind 2017 besloten de methodiek structureel binnen Lunet zorg in te voeren.

Lees meer

Casus Buddy Netwerk

De Value Stream Map, één van de centrale tools in Lean, maakt korte metten met onjuiste beeldvorming rondom processen. Je gebruikt de tool om het werkelijke verloop van processen in kaart te brengen. In deze casus laten we zien hoe Stichting Buddy Netwerk de Value Stream Map (VSM) toepaste, en tot welke concrete verbeteringen dat leidde.

Lees meer

Casus Transmurale Zorg

Met de wens om ene positieve beweging in gang te zetten, heeft STZ ons ingeschakeld om een training Lean Green Belt te verzorgen. STZ is op zoek gegaan naar deelnemers uit het eigen team en dat van haar partners om deel te nemen aan deze Green Belt training.

Lees meer

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het RIVM is het kennis- en onderzoeksinstituut van Nederland. Wij hebben geholpen om Lean te implementeren in de gehele bedrijfsvoering van het RIVM.
Lees meer

NTS Hermus

NTS Hermus is gespecialiseerd in het ver- en bewerken van staalplaten en is gevestigd in Venray (Limburg). Wij werden gevraagd een Quick Scan te doen gevolgd door een implementatie om het rendement te verhogen.

Lees meer

Luchtverkeersleiding Nederland

Hier lees je meer over onze implementatie bij Luchtverkeersleiding Nederland. Vanuit het Lean Agile model hebben wij Operationeel Management en capaciteitsplanning toegepast. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van een verbeterbord en planbord om overzicht te krijgen.
Lees meer

Sanoma Media Nederland

In 2019 hebben wij bij Sanoma een implementatie verricht. Hierbij was er behoefte aan inzicht in de structuur bij verschillende primaire en secundaire processen.

Lees meer