Lean Six Sigma Black Belt training

Leid de verbetering tot succes bij mens en proces
€ 5.790,- 15 dagen
Inclusief :
Trainingsmateriaal, Catering en Certificaat van deelname
Exclusief :
BTW (vraag naar de voorwaarden voor BTW-vrijstelling), Praktijk certificering, Examen en 4 coachingsmomenten

Klantwaardering

9,3De Lean Six Sigma Black Belt opleiding is de snelste route om Lean Six Sigma Black Belt te worden. Deze opleiding duurt 15 dagen en combineert de Green Belt opleiding en de Green to Black Belt opleiding. Je begint met de Green Belt opleiding en leert zo om een project volgens de Lean Six Sigma methode uit te voeren. Vervolgens stroom je door naar de Green Belt to Black Belt opleiding waar je verder inhoudelijke verdieping krijgt.

Je ontwikkelt competenties om verbetertrajecten te leiden en veranderingen te borgen. Vervolgens leren we je om de stap te maken tot inhoudelijke Lean Six Sigma expert die complexe problemen kan oplossen, Green Belts coacht en het Lean Six Sigma programma vorm geeft en implementeert. Het is een intensieve en praktische opleiding die je direct in je eigen werkomgeving kunt toepassen

Voor wie is de Lean Six Sigma Black Belt opleiding bedoeld?

De Black Belt opleiding is bedoeld voor projectleiders van verbeterprojecten, managers en adviseurs die aan de slag willen met Lean Six Sigma. Voor deze training is geen vooropleiding vereist. Het niveau van deze training is vergelijkbaar met het HBO niveau.

Duur

De Black Belt opleiding duurt 15 dagen, verdeeld over 7 blokken. In totaal is er 120 uur lestijd.  Trainingstijden zijn van 09:00 – 17:00. Voor elk van de 7 blokken vindt de nodige voorbereiding plaats. Je moet rekening houden met ongeveer 4 uur per blok, dus 28 uur in totaal. Het gaat hierbij om het geleerde zoveel mogelijk in de praktijk te brengen. Na de opleiding volgt het examen. Dit duurt 3 uur. Voorbereidingstijden op het examen wisselt per deelnemer. Onze ervaring leert ons dat de meeste deelnemers ongeveer 20 uur voorbereiding nodig hebben.

Wat leer je tijdens de Lean Six Sigma Black Belt training?

Je leert hoe je bedrijfsprocessen kunt verbeteren door problemen in processen op te sporen, te analyseren en te reduceren. Het gaat niet alleen om besparen maar ook om processen alleen datgene te laten doen waar de klant voor betaalt. De toegevoegde waarde voor de klant staat centraal. Met die visie vereenvoudig je processen en bereik je een grotere klanttevredenheid. In hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit:

Voorbereidingsopdracht: ‘Op zoek naar een verbeterproject

Blok 1:

 • Introductie met in het bijzonder: Wat is Lean, wat is Six Sigma en hoe versterken deze methoden elkaar?
 • Define: wie is de klant, wat vindt hij belangrijk, welk proces hoort hierbij en hoe leggen we de uitkomsten vast?

Voorbereidingsopdracht: ‘Doorlopen van de Define fase voor het verbeterproject en het presenteren van de resultaten

Blok 2:

 • Measure: bepalen en uitvoeren van een meting, uitvoeren van een meetsysteem analyse, vaststellen van de grootte van het probleem.

Voorbereidingsopdracht ‘Uitvoeren van de Measure fase en daarbij presenteren van de nulmeting‘ (value stream map en proces meting).

Blok 3:

 • Analyse: bepalen veroorzakers van het probleem, data & proces analyse, vaststellen grootste veroorzakers.
 • Improve: oplossingen zoeken voor de veroorzakers, selectie van de beste oplossing, implementeren van de oplossing in de praktijk.
 • Control: borgen van de doorgevoerde oplossing, blijvende meting inrichten, bepalen resultaat.
 • Leer de verandering te begeleiden door draagvlak te creëren en verbeteringen te borgen in de organisatie.
 • Examenvoorbereiding

Voorbereidingsopdracht ‘Uitvoeren van de Analyse fase en daarbij presenteren van de kritische oorzaken

Blok 4:

 • Masterclass  Policy Deployment; Deze verdiepingsmodule gaat over programma management en Lean Six Sigma Policy Deployments. Hierbij staat de vraag ‘Hoe rollen we proces verbeteren uit in organisaties en wat komt hier bij kijken?’ centraal. Dit blok is zo ingestoken dat stapsgewijs een verbeterprogramma wordt opgezet voor de eigen organisatie. We behandelen technieken als Scrum, Lean Leiderschap, OGSM en de veranderkaart.

Voorbereidingsopdracht ‘Maak een veranderkaart voor de eigen organisatie

Blok 5:

 • Masterclass Advanced Six Sigma; Tijdens dit blok leert de deelnemer om data te analyseren volgens de Six Sigma methode. Hierbij wordt onder andere behandeld: Hypothese testen, proces prestatie analyse en meetsysteem analyse. Geen wollige statistiek maar concrete voorbeelden en toepassing. Daarbij werken we met Minitab

Voorbereidingsopdracht ‘Data collectie en analyse

Blok 6:

 • Masterclass Advanced Lean; Lean biedt vele technieken om zelfs de meest weerbarstige processen te analyseren en verbeteren. Tijdens deze module gaan we hierop in. Hierbij bespreken we onder andere hoe met behulp van Value Stream Mapping processen geanalyseerd kunnen worden.

Voorbereidingsopdracht ‘Future State Value Stream Map voor een eigen proces

Blok 7:

 • Masterclass Black Belt; Als Black Belt begeleid je projecten van Green Belts. Begeleiden van projecten of coaching is een kunde op zichzelf, maar wel één die geleerd kan worden. Op basis van de coachings Kata leren we deelnemers om Green Belts te coachen.
 • Tijdens de laatste deel van dit blok zal de examenvoorbereiding centraal staan.

Na de opleiding volgt het examen.

Trainer Remco Lean Six Sigma Groep Trainingen en opleidingen in Nederland

Praktijk cases

In de training wordt zowel de Green Belt als de Black Belt stof aangeboden verspreid over een aantal maanden. Tijdens de training wordt de theorie toegepast in een case die als rode draad door de training heen loopt. Daarnaast staan ook cases van de deelnemers op het programma. Ons doel is om de theorie in de praktijk werkend te krijgen. Je kunt dan ook tijdens de opleiding direct aan de slag met je eigen verbeterproject.
We bieden cursisten gratis vier coachingmomenten aan om het eerste verbeterproject in goede banen te leiden. Zo wordt de theorie in de praktijk toegepast.

Varianten

Er zijn verschillende routes mogelijk om naar Black Belt toe te gaan. De Nederlandstalige Black Belt opleiding bieden we in diverse varianten aan. De tijdsduur is afhankelijk van het gekozen pad naar de verschillende Black Belt opleidingen:

 • Lean Six Sigma Black Belt, 15 dagen
 • Lean Agile Black Belt, 14 dagen
 • Lean Six Sigma Black Belt Bootcamp, 13 dagen

De 15-daagse training Lean Six Sigma Black Belt bestaat uit de 7-daagse Lean Agile Six Sigma Green Belt opleiding gevolgd door de 8-daagse Lean Agile Six Sigma Green Belt to Lean Six Sigma Black Belt. (de dagen 14 en 15 vallen dan buiten de training).

De 14-daagse training Lean Agile Black Belt bestaat uit de 6-daagse Lean Agile Green Belt opleiding gevolgd door de 8-daagse Lean Agile Green Belt to Lean Agile Black Belt. (De dagen 7, 10 en 11 worden dan niet gevolgd)

De 13-daagse training Lean Six Sigma Black Belt Bootcamp bestaat uit de 5-daagse Lean Six Sigma Green Belt Bootcamp opleiding gevolgd door de 8-daagse Lean Six Sigma Green Belt to Lean Six Sigma Black Belt training. Dit is een verkorte route en heeft een andere dagstructuur.

Certificaat Lean Six Sigma Black Belt training

Na afloop van deze training ontvang je een certificaat van deelname. Het is ook mogelijk om gecertificeerd te worden als Lean Six Sigma Black Belt. Om dit te bereiken moet je voldoen aan de volgende eisen:

 1. Het certificaat van deelname. Deze behaal je door de volledige training te volgen.
 2. Theorie examen. Kennis van de theorie toon je aan door het maken van een examen. Hierin worden alle onderdelen van de training getoetst. Het gaat hierbij om een examen dat bestaat uit multiple choice vragen en open vragen. Bij dit examen maak je gebruik van Minitab, een statistisch analysepakket dat behandelt is tijdens de Masterclass ‘Advanced Statistics’. Beschik je niet over Minitab, dan hebben we een laptop beschikbaar waarop het is geïnstalleerd. Dit examen duurt ongeveer een dagdeel.
 3. Twee praktijkopdrachten. Je voert twee Lean Six Sigma opdrachten uit in je organisatie. Deze projecten voer je zelfstandig uit. Hierbij gaat het erom dat je aantoont een proces te kunnen analyseren en verbeteringen kunt implementeren. Hierbij maak je gebruik van een door Lean Six Sigma Groep aangeleverde template. Je project wordt getoetst door een Master Black Belt van Lean Six Sigma Groep. Tijdens de training staan we stil bij de eisen van deze praktijkopdracht.

Wanneer je kiest de training inclusief examen en certificering te volgen wordt er een meerprijs van €200,00 exclusief BTW in rekening gebracht. Een losse aankoop van het examen en de certificering bedraagt €250,00 exclusief BTW. Ga naar de Black Belt Examen pagina om je inschrijven voor het examen.

Internationaal erkend

Lean Six Sigma Groep is door IASSCASQLCS en CEDEO  geaccrediteerd. Hiermee voldoet Lean Six Sigma Groep aan de internationaal geldende eisen en normen en is de kwaliteit van onze trainingen geborgd.

Onze trainingen en certificaten zijn LCS  geaccrediteerd. Bij afronding van training, examen en projecten ontvang je internationaal erkend certificaat van LCS en Lean Six Sigma Groep. LCS staat voor Lean Competency System. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor trainingen op het gebied van continu verbeteren. LCS is verbonden aan de Universiteit van Cardiff. Het LCS certificaat is internationaal erkend. Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan contact met ons op.​

Ervaringen

Marcel Kluiters - Black Belt

Op een gestructureerde en interactieve wijze door alle theorie heen, onder leiding van een zeer deskundige trainer. Echt zeer aan te raden voor iedereen die een blackbelt certificering wil behalen.

Trainingsdata

Lean Six Sigma Black Belt opleiding
03 september 2020
v.a. 14-17 dagen
Den Haag
€ 5.745 excl btw
Lean Six Sigma Black Belt opleiding
07 januari 2021
v.a. 14-17 dagen
Amsterdam
€ 5.745 excl btw
Lean Six Sigma Black Belt opleiding
10 maart 2021
v.a. 13-15 dagen
Den Haag
€ 5.745 excl btw
Lean Six Sigma Black Belt
05 november 2020
v.a. 14-17 dagen
Amsterdam
€ 5.745 excl btw
24 augustus 2020
v.a. 14 dagen
Amsterdam
€ 5.745 excl btw
https://leansixsigmagroep.nl/wp-content/uploads/2020/06/image_rechts-1.png