Lean Black Belt opleiding

Leid de verbetering tot succes bij mens en proces
€ 6.790,-
14 dagen
Inclusief :
Trainingsmateriaal, Catering en Praktijk certificering en Examen
Exclusief :
BTW (vraag naar de voorwaarden voor BTW-vrijstelling), praktijkcertificering en examen) en 4 coachingmomenten

Wil je verbeteringen begeleiden en implementeren, deze goed aan laten sluiten bij de doelen van je organisatie en dit combineren met een Agile projectaanpak? Dan is de Lean Black Belt opleiding voor jou.

De Lean Agile Black Belt opleiding is de snelste route om Lean Agile Black Belt te worden. Deze opleiding duurt 14 dagen en combineert de Lean Agile Green Belt opleiding en de Lean Agile Green to Black Belt opleiding. In de Lean Agile Green Belt opleiding leer je hoe je bedrijfsprocessen kunt verbeteren door problemen in processen op te sporen, te analyseren en weg te nemen. Dit vanuit ‘de bedoeling’ van de klant en door op een Agile manier verbetertrajecten te leiden. Vervolgens stroom je door naar de Lean Agile Green Belt to Black Belt opleiding waar je verder inhoudelijke verdieping krijgt.

Je ontwikkelt competenties om verbetertrajecten te leiden, verandering te faciliteren en te borgen. We leren je om de stap te maken tot inhoudelijke Lean Agile expert die complexe problemen kan oplossen, Green Belts coacht, verander programma’s van inhoud voorziet en vorm geeft en vervolgens helpt implementeren. Het is een intensieve en praktische opleiding die je direct in je eigen werkomgeving kunt toepassen

Voor wie is de Lean Agile Black Belt opleiding bedoeld?

Met deze Lean Agile training gaan we verschillende werkwijzen met elkaar combineren en bouw je direct diepgaande kennis van zowel Lean als Agile op.

Lean gaat veelal over procesverbetering en is een management filosofie die zorgt dat een organisatie verbeteren omarmt en organiseert. Uiteindelijk omvat het de complete verbetercultuur van een organisatie

Agile werken gaat over wendbaarheid en zetten we in om realisatie van verbeteringen te drijven vanuit eigenaarschap op de werkvloer en de koppeling van de klantwens en bedrijfsdoelen.

Agile kent zeer vergelijkbare principes als Lean en gecombineerd kunnen ze in alle werkomgevingen/organisaties toegepast worden.

De Lean Agile Black Belt opleiding is bedoeld voor projectleiders van verbeterprojecten, managers en adviseurs die aan de slag willen met Lean Agile. Voor deze training is geen vooropleiding vereist. Het niveau van deze training is vergelijkbaar met het HBO niveau.

Duur van de Lean Agile Black Belt opleiding

De Black Belt opleiding duurt 14 dagen, verdeeld over 6 blokken. In totaal is er 112 uur lestijd.  Trainingstijden zijn van 09:00 – 17:00. Voor elk van de 6 blokken vindt de nodige voorbereiding plaats. Je moet rekening houden met ongeveer 4 uur per blok, dus 24 uur in totaal. Het gaat hierbij om het geleerde zoveel mogelijk in de praktijk te brengen. Na de opleiding volgt het examen. Dit duurt 3 uur. Voorbereidingstijden op het examen wisselt per deelnemer. Onze ervaring leert ons dat de meeste deelnemers ongeveer 20 uur voorbereiding nodig hebben.

Programma

Net als onze andere trainingen, bestaat de Lean Agile Black Belt opleiding  uit een combinatie van theorie en toepassen in de praktijk. Na afloop van de opleiding ben je in staat om zelf Lean verbeterprojecten te initiëren binnen je organisatie en verbeterprogramma’s op een Agile manier te begeleiden. Kortom, een intensieve en praktische opleiding die je direct in je eigen werkomgeving kunt toepassen. In hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit:

Voorbereidingsopdracht: ‘Op zoek naar een verbeterproject

Blok 1:

 • Wat is Lean?
 • Wat is Agile?
 • Wat is Scrum?
 • Hoe versterken Lean en Agile elkaar?
 • Doorlopen DMAIC
 • Define: wie is de klant, wat vindt hij belangrijk, welk proces hoort hierbij en hoe leggen we de uitkomsten vast?

Voorbereidingsopdracht: ‘Doorlopen van de Define fase voor het verbeterproject en het presenteren van de resultaten

 • Measure: bepalen en uitvoeren van een meting, controleren van het meetsysteem, vaststellen van de grootte van het probleem.
 • Analyse: bepalen veroorzakers van het probleem, proces analyse, vaststellen grootste veroorzakers.

Voorbereidingsopdracht ‘Uitvoeren van de Measure fase en daarbij presenteren van de nulmeting‘ (proces plaat en proces meting).

Blok 2:

 • Improve: oplossingen zoeken voor de veroorzakers, selectie van de beste oplossing, implementeren van de oplossing in de praktijk met behulp van sprints.
 • Control: borgen van de doorgevoerde oplossing, visueel managen en borgen van het resultaat.
 • Projectmatig werken met Scrum en Agile als ‘verbeter versneller’.
 • Leer de verandering te begeleiden door draagvlak te creëren en verbeteringen te borgen in de organisatie.
 • Examenvoorbereiding

Voorbereidingsopdracht: ‘Portfolio Lean Six Sigma Green Belt’

Blok 3:

 • Masterclass Black Belt; Als Black Belt begeleid je projecten van Green Belts. Begeleiden van projecten of coaching is een kunde op zichzelf, maar wel één die geleerd kan worden. Op basis van de coachingsKata leren we deelnemers om Green Belts te coachen.

Voorbereidingsopdracht ‘Coaching ten uitvoer brengen

Blok 4:

 • Masterclass Advanced Lean; Lean biedt vele technieken om zelfs de meest weerbarstige processen te analyseren en verbeteren. Tijdens deze module gaan we hierop in. Op basis van de 14 Lean management principes van Toyota, starten we met de filosofie dat verbeteren onderdeel is van de bedrijfsstrategie. Bespreken we onder andere hoe met behulp van Value Stream Mapping processen geanalyseerd, verbeterd en geborgd kunnen worden. Kijken we naar vormen van leiderschap die een cultuur van verbeteren bij medewerkers stimuleert. Rijken we handvaten aan om probleem oplossend vermogen in organisaties te versterken.

Voorbereidingsopdracht ‘Uitvoeren Future State Value Stream Map voor een eigen proces

Blok 5:

 • Achtergrond Agile en Scrum.
 • Leren van een projectmatige manier van werken waarmee je snel resultaat boekt
 • Ontdekken van de combinatie met Lean operationeel management om tot tastbare resultaten te komen, door tijd vrij te maken om te verbeteren, visueel te managen in teams.
 • Zelforganisatie.

Voorbereidingsopdracht ‘Maak een verbeterbord

Voorbereidingsopdracht ‘Maak een veranderkaart voor de eigen organisatie

Blok 6:

 • Masterclass Policy Deployment; Deze verdiepingsmodule gaat over strategische programma management en de uitrol van Lean en Agile. Hierbij staat de vraag ‘Hoe rollen we proces verbeteren uit in organisaties en wat komt hier bij kijken?’ centraal. Dit blok is zo ingestoken dat stapsgewijs een verbeterprogramma wordt opgezet voor de eigen organisatie. We behandelen technieken als Scrum, Lean Leiderschap, OGSM en de veranderkaart.
 • Tijdens de laatste deel van dit blok staat ook de examenvoorbereiding centraal.

Na de opleiding volgt het examen.

Trainer Remco Lean Six Sigma Groep Trainingen en opleidingen in Nederland

Praktijk cases

In de training wordt zowel de Green Belt als de Black Belt stof aangeboden verspreid over een aantal maanden. Tijdens de training wordt de theorie toegepast in een aantal verschillende cases die de theorie omzetten naar praktijk, binnen een leeromgeving. Daarnaast staan ook cases van de deelnemers op het programma. Ons doel is om de theorie in de praktijk werkend te krijgen. Je kunt dan ook tijdens de opleiding direct aan de slag met je eigen verbeterproject.
We bieden cursisten gratis vier coaching momenten aan om het eerste verbeterproject in goede banen te leiden. Zo wordt de theorie in de praktijk toegepast.

Verschil tussen Lean Six Sigma en Lean Agile Black Belt opleiding?

Bij de Lean Agile Black Belt opleiding vindt een verdieping plaats in Agile werken, gebruikmakend van de Scrum methodiek. Ook Lean operationeel management wordt uitgediept, waar je leert hoe bedrijfsdoelstellingen door te verlaten naar team niveau om het ten uitvoer te brengen en hoe dit te organiseren.

In de Lean Six Sigma Black Belt opleiding zit de verdieping in gebruik van statistische methoden om de grondoorzaken van een probleem te vinden, waar verbeteringen uit te voeren en succesvol te maken.

Certificaat Lean Black Belt opleiding

Na afloop van deze training ontvang je een certificaat van deelname. Het is ook mogelijk om gecertificeerd te worden als Lean Six Sigma Black Belt. Om dit te bereiken moet je voldoen aan de volgende eisen:

 1. Het certificaat van deelname. Deze behaal je door de volledige training te volgen.
 2. Theorie examen. Kennis van de theorie toon je aan door het maken van een examen. Hierin worden alle onderdelen van de training getoetst. Het gaat hierbij om een examen dat bestaat uit multiple choice vragen en open vragen. Bij dit examen maak je gebruik van Minitab, een statistisch analysepakket dat behandelt is tijdens de Masterclass ‘Advanced Statistics’. Beschik je niet over Minitab, dan hebben we een laptop beschikbaar waarop het is geïnstalleerd. Dit examen duurt ongeveer een dagdeel.
 3. Twee praktijkopdrachten. Je voert twee Lean Six Sigma opdrachten uit in je organisatie. Deze projecten voer je zelfstandig uit. Hierbij gaat het erom dat je aantoont een proces te kunnen analyseren en verbeteringen kunt implementeren. Hierbij maak je gebruik van een door Lean Six Sigma Groep aangeleverde template. Je project wordt getoetst door een Master Black Belt van Lean Six Sigma Groep. Tijdens de training staan we stil bij de eisen van deze praktijkopdracht.

Wanneer je kiest de training inclusief examen en certificering te volgen wordt er een meerprijs van €300,00 exclusief BTW in rekening gebracht. Een losse aankoop van het examen en de certificering bedraagt €425,00 exclusief BTW. Ga naar de Black Belt Examen pagina om je inschrijven voor het examen.​

Internationaal erkend

Lean Six Sigma Groep is door IASSC, ASQ, LCS en CEDEO geaccrediteerd. Hiermee voldoet Lean Six Sigma Groep aan de internationaal geldende eisen en normen en is de kwaliteit van onze trainingen geborgd.

Onze trainingen en certificaten zijn LCS geaccrediteerd. Bij afronding van training, examen en projecten ontvang je internationaal erkend certificaat van LCS en Lean Six Sigma Groep. LCS staat voor Lean Competency System. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor trainingen op het gebied van continu verbeteren. LCS is verbonden aan de Universiteit van Cardiff. Het LCS certificaat is internationaal erkend. Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan contact met ons op.​

Ervaringen

Sanne van der Zwan - Black Belt -

Wat een super leerzame training was dit. Onwijs fijne sfeer in het mooie Zuid Afrika, waardoor je je optimaal kon concentreren! De dynamiek tussen de trainers was voor mijn gevoel perfect, aangezien er iemand heel erg lean was en iemand heel erg six sigma. Door het versimpelen van de lean aanpak met nieuwe manieren van modellen benaderen was de week zo voorbij! Echt een aanrader!

Bekijk alle reviews

Trainingsdata

04 Januari 2024
15-17 dagen dagen
Amsterdam
€ 6.894,-
28 Februari 2024
15-17 dagen
Den Haag
€ 6.894,-

Certificering

Lean Six Sigma Groep is door LCS, IASSC, CRKBO, NRTO en CEDEO geaccrediteerd.