Operationeel Management

Effectief en efficiënt verloop van operaties binnen jouw bedrijf

Wat is Operationeel Management?

Operationeel Management (OM) is een methode gericht om organisaties te stabiliseren. We voeren een prachtig en succesvol verbeterproject uit maar constateren na verloop van tijd dat de resultaten van de verandering verdwijnen. Het is niet duurzaam op de lange termijn. Dit heeft er mee te maken dat de voedingsbodem voor veranderen ontbreekt. Een gebrek aan Operationeel Management heeft gevolgen voor proces én resultaat, en met behulp van OM creëren we deze basis.

Operationeel management heeft twee pijlers:

  • Stabiliteit middels dagelijks management– een operationele keten die vandaag de dag herhaalbaar en betrouwbaar het product levert dat aan de klant is beloofd. Stabiliteit is zonder afwijkingen altijd de klantwaarde leveren.
  • Continu Verbeteren – een operationele keten die verbeterkansen zichtbaar maakt en realiseert, zodat de maximale prestatie uit het proces wordt gehaald. Kortom, we moeten altijd beter doen, want stilstaan is achtergaan.

Operationeel  Management in de praktijk

Het begint met het begrijpen van de visie van de organisatie. Het kunnen vertalen van deze visie naar prioriteiten en doelstellingen voor je afdeling.

De directe, dagelijkse aansturing van het uitvoeren van de kort-cyclische werkzaamheden met als doel om klantwaarde (klanttevredenheid, kwaliteit, kosten, plezier, veiligheid, moraal) te leveren. Niet alleen vandaag, maar continu.

Operationeel Management is een systeem van sturen en bijsturen gericht op het realiseren van organisatiedoelen.

De kern van OM is dat prestaties en gedrag aan elkaar worden verbonden. Alle medewerkers leggen verantwoording over de geleverde prestaties af aan hun leidinggevende en ondernemen actie als deze afwijken van de norm. Bij afwijkingen in het gedrag dat essentieel is voor het leveren van een prestatie, wordt door de leidinggevende om verantwoording gevraagd voor deze afwijking. Facilitators coachen mensen om dit op een goede manier te doen en ze rapporteren over het geobserveerde gedrag.

OM kan goed stapsgewijs worden ingevoerd. Na invoering blijkt dat prestaties stabieler zijn en vaak ook beter omdat juist de mindere prestaties afnemen.

Wil je meer weten?

We hebben een implementatieaanpak voor Operationeel Management beschikbaar die samen met jouw mensen op maat kan worden gemaakt voor jouw organisatie.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen per e-mail via info@leansixsigmagroep.nl of telefonisch met nummer 088-5326700.