Casus Lunet Zorg

Geplaatst op 18 februari 2020 door Christiaan

In een woning waar twaalf ouder wordende dementerende mensen wonen, is persoonlijke aandacht en gezelligheid de beste remedie voor een fijne oude dag. En wat is er nou gezelliger dan lekker samen eten? Daar voelt iedereen zich prettig bij? Toch?

“We hadden het gevoel dat we te weinig nabijheid konden bieden aan onze cliënten. Vooral in de late ochtend werd het steeds onrustiger en waren we alleen maar bezig met ‘brandjes blussen’ en achter de feiten aanlopen.”, vertelt een medewerker van Lunet zorg. “We konden er niet goed de vinger op leggen waar die onrust vandaan kwam. Meer personeel zou een oplossing kunnen bieden. Dachten we. Meer poppetjes, meer nabijheid, minder onrust.”

Meten is weten

Met een zogenaamde ‘stoplichtmeting heeft Lunet zorg het gedrag van de bewoners in kaart gebracht. Rust en onrust hebben de medewerkers van Lunet daarvoor eerst beschreven in termen van gedrag. Groen was rustig, rood onrustig. Uit deze meting – twee weken lang, elk kwartier in de ochtend – kwamen verrassende resultaten.

“Onze aanname dat nabijheid altijd rust biedt, bleek niet te kloppen. Sterker nog: cliënten die geen nabijheid van ons hadden, scoorden behoorlijk groen.” Een andere uitkomst van de meting was, dat net voor en tijdens de lunch het groen snel veranderde in dieporangje en rood. Opvallend, want samen eten is toch juist zo’n gezellig moment?

Dat gezellig samen aan een tafel zitten, bleek voor de meeste cliënten echter een enorme opgave.

“Onze aanname dat nabijheid altijd rust biedt, bleek niet te kloppen.”

“Ze vonden het in ieder geval minder ‘gezellig’ dan wij bedoeld en gedacht hadden. Nadat we de deelname aan de gezamenlijke lunch niet meer ‘verplicht’ stelden, werd ook de sfeer beter.”

De ene cliënt eet op de eigen kamer, anderen kunnen aanschuiven en gaan wanneer ze willen. Lunchen is niet meer die berg waar de cliënten tegenop zien, maar maatwerk.

Lean is goed kijken naar de klant

“Er wordt in de zorg veel gesproken over Lean. Vaak gaat dit gepaard met termen als efficiency, doelmatigheid of slim en slank. Maar Lean is meer dan een set aan tools om efficiënter te werken. Het is een methodiek waarin, met gebruik van een stappenplan, goed gekeken wordt naar wat de klant wil en waar huidige verspillingen uit het proces gehaald kunnen worden.”

Lean Six Sigma bij Lunet zorg

In de afgelopen twee jaar zijn ongeveer 25 medewerkers van Lunet zorg door Lean Six Sigma Groep opgeleid in de Lean-methodiek. Als onderdeel van hun opleiding voerden ze meerdere succesvolle procesverbeteringen uit in de praktijk. Op basis hiervan is eind 2017 besloten de methodiek structureel binnen Lunet zorg in te voeren.

Bij Lunet zorg werken meer dan 2.650 mensen in ruim 200 teams, waarvan het merendeel in het primair proces. In elk team zijn honderden dagelijkse processen.

Ben van Asselt en Ilse Klerk zijn Lean beleidsadviseurs bij Lunet zorg. “We richten ons de komende jaren in eerste instantie op een aantal onderwerpen die het werk in de teams primair proces makkelijker moet maken. Denk aan: hoe zorgen we dat we overzicht hebben dat eind van de week alle taken zijn gedaan, hoe kunnen we slimmer werken met de computer, wat is er nodig voor een efficiënte overdracht of een opgeruimde locatie (staan spullen op een vaste plek of moeten we elke keer weer zoeken?) en slim kijken naar verplaatsingen van cliënten en medewerkers tussen verschillende locaties. Ook daar moet het mogelijk zijn zaken slimmer en beter te organiseren.”

> Lees ook de casus van Transmurale Zorg: “Lean in de zorg